banner
menu
under

Překladatelství

  • písemné překlady z/do německého jazyka opatřené tlumočnickou doložkou
  • překlady odborných textů ze všech oborů, především z oblasti obchodně – hospodářských vztahů, právnictví, financování, účetnictví
  • tlumočení ve všech oborech lidské činnosti
  • flexibilita zaručena
footer