banner
menu
under

Účetnictví

  • zakládání společností s ručením omezeným se zápisem do obchodního rejstříku
  • vedení jednoduchého i podvojného účetnictví a mzdové agendy pro české firmy
  • vedení jednoduchého i podvojného účetnictví a mzdové agendy pro rakouské firmy a drobné podnikatele ve spolupráci s rakouskými daňovými poradci v českém i německém analýze
  • hospodářské analýzy v českém i německém jazyce
  • sestavení daňových přiznání pro české i rakouské subjekty účtující v systému jednoduchého i podvojného účetnictví ve spolupráci s rakouskými daňovými poradci
  • podpora při vyřizování záležitostí u rakouských finančních úřadů a úřadů pro sociální zajištění obyvatel
  • podpora při vyřizování nároků na sociální dávky v Rakousku pro osoby pracující v Rakousku jak na živnostenský list, tak v zaměstnaneckém poměru
  • podpora při vyřizování daňového vyrovnání zaměstnanců pracujících v zemích EU, styk s příslušnými úřady v zemích EU
footer